Meningen med livet

 Ved å studere universet vil man nødvendigvis identifisere bevissthet som den mest åpenbare egenskap av alle, da den legger grunnlaget for at en slik observering overhodet lar seg gjøre. 

Videre så både erfarer og observerer vi hvordan bevisstheten utvikler seg til stadig nye nivåer.

Basert på dette vil det være logisk å konkludere med at bevissthetsutvikling fremstår som en viktig del av den underliggende hensikten med eksistensen, med andre ord, selve meningen med livet.

Hvis universet faktisk skulle ha en hensikt, ville ikke denne utspille seg som det mest åpenbare, og det mest nødvendige for at noen skulle kunne erfare eksistensen?

Jeg mener svaret er svært åpenbart og logisk, bevissthetsutviklingen er universets primære oppgave/egenskap. 

Altså, meningen med livet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar