Innledende argument: Meningen med livet

 Ved å studere universet vil man nødvendigvis identifisere bevissthet som den mest åpenbare egenskap av alle, da den legger grunnlaget for at en slik observasjon overhodet lar seg gjøre. 

Videre så både erfarer og observerer vi hvordan bevisstheten utvikler seg til stadig nye nivåer.

Basert på dette vil det være logisk å konkludere med at bevissthetsutvikling fremstår som en viktig del av den underliggende hensikten med eksistensen, med andre ord, meningen med livet.

Hvis universet faktisk skulle ha en hensikt, ville ikke denne utspille seg som det mest åpenbare, og det helt nødvendige for at noen skulle kunne erfare eksistensen?

Jeg mener det er meget åpenbart og elementært logisk, at bevissthetsevolusjonen er en av universets primære oppgaver/egenskaper. 

Uansett hva man måtte tenke om en slik underliggende hensikt, så fremstår bevissthetsutvikling som en åpenbar atferd av universet, og oppleves som en viktig del av det å være et menneske.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar